E-fatura E-arşiv E-defter E-SMM sistemleri

Elektronik sistem artık ticari evraklarda da yerini almaya başladı. Çok uzun zamandır planlanan bir sistem artık Türkiye de iyiden iyiye yürürlüğe girmeye başladı. Ticari evraklardan olan fatura evrakları, artık elektronik ortamda da verilmeye başlandı.

Gelir idaresi başkanlığının belirlediği kriterlere uyan ticari işletmeler, elektronik fatura ve defter kullanımına geçmeye başladılar. İlk başlarda zorlanan sistem zamanla yerine oturmuş olarak hizmet vermeye başladı. Bu sayede kağıt ortamındaki belgeler ve defterler elektronik ortama taşınmış oldu.

İlk bakışta bu belgeleri ve defterleri yazdırma ve saklama yükünden kurtulunmuş oldu. Belge ulaştırmada posta ve zaman kavramı ortadan kalktı. İlave olarak da evrakın ulaşıp ulaşmadığı, karşı tarafın görüp görmediği, kabul edip etmediği tartışmaları sona erdi.

Sistemin belirgin faydalarından ve önemli sosyal yararlarından biri de kağıt israfı ve ağaç kesilmelerinin önüne geçilmesi. Sistem yaygınlaştıkça fayda maliyet oranları daha da artacaktır. Kağıt sistemin kontrolünde çalışan personel, sistemin kontrol zamanı, kağıt sistemini saklama gibi maliyet ve kayıplar ortadan kalkmış bulunmakta. Tabi bunların maddi boyutunu muhakkak görmek gerek. Sayıca az bir işletme e-devlet sistemine geçmiş olmasına rağmen, işin maddi tasarrufu milyarlarca liraya ulaşmış bulunmaktadır. Umuyoruz ki sistem daha da genişler, hem sosyal faydası hem maddi boyutları ile ülkemize katkısı yüksek olur.

Sistemi tamamen elektronik hale getirebilmek için kurumlar harici müşterilere de e-arşiv kapsamında elektron fatura düzenlenebilmektedir. Özellikle e-ticaret ortamında yapılan alış verişlerde sıkça görülmektedir.

E-fatura : Kayıtlı kullanıcıların birbirleri ile olan mal ve hizmet alışlarını, elektronik ortamda fatura düzenleyerek belge göndermeleridir.

E-arşiv : Sisteme kayıtlı olmayan, son kullanıcı ya da nihai tüketiciler dediğimiz mal ve hizmet alıcılarına düzenlenen elektronik evrakları kapsamaktadır. Bireysel olarak yapılan alışverişlerde satıcının sunduğu elektronik belgelerdir. E-posta hesabınızı belirtmeniz halinde bir kopyesi de posta kutunuza gönderilecektir.

E-SMM : Serbest Meslek mensubu mükellefler, kesmiş oldukları makbuzları elektronik ortamda ileteceklerdir.

E-defter : Gelir idaresi veya Maliye bakanlığının ve ilgili mevzuatların istediği, tutmakla mükellef olunan defterlerin elektronik ortamda tutulması ve bildirilmesini ihtiva eden sistemdir.

E-irsaliye : Kayıtlı kullanıcıların ürün sevklerini yine elektronik ortamda yapmalarına imkan verecek olan elektronik belge türüdür.

Leave a Reply